Vedtægter

Star Petanque Danmark:
- Er en klub
 for mennesker der kan lide at spille petanque og have  
  det sjovt sammen.
- Skal fremme petanquespillet.
Skal lave træningssamlinger for medlemmerne. Disse  
   samlinger kan f.eks. være teknisktræning, mentaltræning, 
   men også andre emner (f.eks. kost) kan komme på tale.
- Arrangere petanqueture for medlemmerne, indenlands 
   såvel som udenlands.